Добредојдовте

Нашата мисија е квалитетно снабдување на територијата на Р. Македонија со градежни материјали и градежни системи. Стратегијата на Гипсар се базира на постојано подобрување на услугата и програмата што ја нуди, градејќи сигурен однос со своите коминтенти. Гипсар, постојано работи на проширување на палетата на производи за да им овозможи покомплетна понуда на купувачите. Тоа значи дека купувачот може да најде се на едно место. Истовремено, Гипсар, сето свое искуство и знаење го става на располагање на купувачите, проследено со пријателскиот и љубезен однос на вработените. За нас една од најважните работи е навремена испорака на материјалите, потоа, управување со залихите и магцинска екипираност што овозможува брз утовар на материјалите.

повеќе

Новости

01.01.2010

НОВ ПРОИЗВОД: Кнауф самонивелирачкиот естрих

Кај новоградбите и кај санациите, професионално - усогласените подни системи стануваат сé поважни. Со добро испланиран поден систем успешно се спречуваат подоцнежните недостатоци.

  • Со него се добива чувство на удобност под нозете
  • Се добива самонивелирачка подлога за идеално рамна површина
  • Погоден е за сите видови на подни облоги
  • Оптимален е за подно греење – штеди енергија
  • Брзо и едноставно се изведува

повеќе

Партнери