Локација

Просториите на фирмата се лоцирани на Ул. Илинденска бр.138, на само 3 километри од центарот на градот, каде воедно се наоѓа и магацин со површина од 500 м2.


Во блиска иднина, планираме да се преселиме во новоизградениот деловен објект во индустриската зона Визбегово, каде површината на магацинскиот простор изнесува 950 м2.


Погледнете ја локацијата на Gipsar на поголема мапа

Партнери