Новости

Од оваа година Кнауф фасадни системи се присутни и во Македонија. За беспрекорно да функционира секој термофасаден систем претставува сендвич од минимум 8 слоеви.

Од фасаден систем за освежување на веќе застарена фасада, преку термоизолациски фасаден систем со EPS изолација, преку системот со камена волна со доста предности, па сé до термофасадниот систем со природен камен, Кнауф секој дом го штити од надворешни влијанија и го прави топол.

Кнауф самонивелирачкиот естрих:

Кај новоградбите и кај санациите, професионално-усогласените подни системи стануваат сé поважни. Со добро испланиран поден систем успешно се спречуваат подоцнежните недостатоци.

- Со него се добива чувство на удобност под нозете
- Се добива самонивелирачка подлога за идеално рамна површина
- Погоден е за сите видови на подни облоги
- Оптимален е за подно греење – штеди енергија
- Брзо и едноставно се изведува
- Биолошки и здравствено е беспрекорен
- Е со гарантиран и постојан квалитет

Партнери