Производи

Нашата продажна програма содржи повеќе од 200 производи и тоа гипс картонски плочи, соодветна метална конструкција и сите елементи потребни за изградба на преградни ѕидови, спуштени плафони, системи за противпожарна заштита, системи за заштита од рендген и електромагнетно зрачење, состеми за термичка и звучна изолација, рачен и машински малтер, сув и течен естрих, лепила за керамика и мермер.


Тоа се производи кои веќе се познати на пазарот и се широко прифатени затоа што нудат можности за брзо, едноставно и чисто уредување на внатрешниот ентериер. Истовремено, тоа се производи кои со малку материјал и малку фантазија нудат неверојатни можности за осмислување на просторот.


И сето тоа неверојатно брзо, лесно, чисто.

Партнери