За Гипсар

ДППГ "ГИПСАР" е формирана на 25.05.1990 година.


Нашата мисија е квалитетно снабдување на територијата на Р. Македонија со градежни материјали и градежни системи.


Стратегијата на Гипсар се базира на постојано подобрување на услугата и програмата што ја нуди, градејќи сигурен однос со своите коминтенти. Гипсар, постојано работи на проширување на палетата на производи за да им овозможи покомплетна понуда на купувачите. Тоа значи дека купувачот може да најде се на едно место.


Истовремено, Гипсар, сето свое искуство и знаење го става на располагање на купувачите, проследено со пријателскиот и љубезен однос на вработените.


За нас една од најважните работи е навремена испорака на материјалите, потоа, управување со залихите и магцинска екипираност што овозможува брз утовар на материјалите.

Партнери